Mūsu pasniedzēji

Dr. Vitalijs Petrenko
Galvenās izpētes tēmas:
Krievu Pareizticīgā baznīca, Baznīcas vēsture (Protestantu un Evaņģēliskā Austrumeiropas kontekstā).
Lasīt vairāk
Kristīna Ēce
Galvenās izpētes tēmas:
Misioloģija, Baznīcas vēsture, Latvijas baznīcas vēsture, Bībeles pārskats.
Lasīt vairāk
Līva Fokrote
Galvenās izpētes tēmas:
Missionāls dzīvesveids un missionāla draudze; Missio Dei un Imago Dei; Jāņa ev., Jāņa vēstules, Atklāsmes grāmata.
Lasīt vairāk
Marks Sandbergs
Galvenās izpētes tēmas:
Jaunās Derības grāmatu misionāla lasīšana, Pāvila vēstules, apoloģētika.
Lasīt vairāk
Dr. Džons Vuds
Galvenās izpētes tēmas:
Vecās derības pravieši, Gudrības grāmatas, Psalmi, Tora, homilētika, kristīgā kalpošana. Praktiskais pielietojums sludināšanā.
Lasīt vairāk
Ričards Hjuitsons
Galvenās izpētes tēmas:
Bibliskā teoloģija, Kristīgā padomdošana un Baznīcas vēsture.
Lasīt vairāk
Sindija D. Martina
Galvenās izpētes tēmas:
Senioru izglītošana, kristīgā izglītība.
Lasīt vairāk
Viljams Martins
Galvenās izpētes tēmas:
Pastorālā kalpošana.
Lasīt vairāk
Betija Līduma
LBC vieslektore
Vadības un organizācijas attīstības konsultants. Vadītājs, koučs. "Lumina Learning" praktiķe.
Lasīt vairāk
Laura Celmiņa
LBC vieslektore
Koučings un komandas vadīšana.
Lasīt vairāk
Prof. Johanness Raimers
LBC vieslektors
Misija, draudžu dibināšana un baznīcas izaugsme, starpkultūru jautājumi un miera teoloģija.
Lasīt vairāk
Kornēlija Raimere
LBC vieslektore
Draudzes padomdošana, miera veidojošā komunikācija, personīgā izaugsme un vadība, atjaunojoša prakse.
Lasīt vairāk
Antonijs Billingtons
LBC vieslektors
Mācītājs, homilētikas un Bībeles studiju moduļu pasniedzējs.
Lasīt vairāk
Dr. Seidels Ābels Boangergess
LBC vieslektors
Profesionālā kalpošanas prakse, misija, evaņģelizācija, apoloģētika, sludināšana un pasaules reliģijas.
Lasīt vairāk
Valters Kreigs Marlovs
LBC vieslektors
Vecās Derības studijas, Bībeles ekseģēzes metodes, hermeneitika, sieviešu kalpošana.
Lasīt vairāk
Anastasija Gaidabrusa
Galvenās izpētes tēmas:
Bībeliskā padomdošana, psiholoģija.
Lasīt vairāk