Satura pasniegšana:
  • Lekcijas tiešsaistē un diskusiju grupas
  • Video lekcijas
  • Prezentācijas
  • Izdales materiāli
Programma ir piemērota:

Šī ievadprogramma ir paredzēta visiem draudzes cilvēkiem, kuri vēlas palīdzēt citiem padomdošanas jomā. Tas nav profesionālās padomdošanas kurss, bet gan vērsts uz to, lai dalībniekiem sniegtu prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas kalpošanai draudzē un ārpus tās.

Mācību veids:
  • Lekcijas tiešsaistē
  • Individuālas studijas
  • Mazās grupas
Mācību ilgums:

1 gads / 64 akadēmiskās stundas

Valodas:
  • Latviešu
  • Krievu
Tālmācība:

Mācības notiek tiešsaistē, tomēr apmācāmajiem ir jāpiedalās nodarbībās, jo mācību procesā ietilpst arī diskusiju grupas tiešsaistes nodarbību laikā.

Programmas mērķis

Programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās prasmes un zināšanas, izmantojot Bībeles principus un labāko padomdošanas/dvēseļkopšanas praksi.

Latvijas Bībeles centrs piedāvā programmu – “Ievads draudzes padomdošāna” sadarbībā ar Peace and Reconciliation Network.

Mācību process

Akadēmiskais grafiks ir veidots tā, lai tas būtu viegli uztverams un iekļaujošs visiem apmācāmajiem – neprecētiem, precētiem, ar bērniem, strādājošiem, kuri mācās citās mācību iestādēs vai skolās, kā arī tiem, kuri iesaistās draudzes kalpošanā. Šo programmu vada profesionāli pieredzējuši padomdevēji.

 

Saskaņā ar studiju grafiku lekcijas tiešsaistē notiek katru otro sestdienas rītu. Iepazīties ar mācību grafiku varat šeit.

 

Atkarībā no lektora var būt arī mājasdarbi, tie ir domāti, lai papildinātu nodarbībās aplūkoto mācību vielu, kā arī pilnveidotu padomdošanas un komunikācijas prasmes.

 

Lai novērtētu apmācāmo progresu, ir divi pārbaudījumi – starpposma un noslēguma pārbaudījums.

 

Visi kursi tiek ierakstīti, lai tie, kuri nevar pievienoties attiecīgajam kursam tiešsaistē var to noskatīties, kā arī tas ir lielisks resurss, lai kursu noskatītos vēlreiz.


Kursi

Mācību programma sastāv no 16 kursiem.

 

Kurss Kursa ilgums Detalizēta informācija
Pārskats par padomdošanas tēmām un nosacījumiem 4 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Svarīgākie cilvēki padomdošanā 30 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Kultūras, ģimenes un vientulības aspekti 22 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Garīgās sastapšanās un lūgšana 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Dziedināšana caur lūgšanu. Aktīva klausīšanās. 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk

Mācību izmaksas

Klātienē Klausītājiem
Reģistrācijas maksa € 15.00 -
Maksa par 1 tikšanās reizi € 12.00 € 10.00
Rokasgrāmata Bezmaksas -

*Norādītās mācību izmaksas var mainīties.


Mācību noslēgums

Pēc programmas sekmīgas pabeigšanas apmācāmie īpašā izlaiduma ceremonijā saņem sertifikātu “Ievads draudzes padomdošanā”.

 

Latvijas Bībeles centrs ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta pieaugušo neformālās tālākizglītības iestāde. Programmu ir atzinušas lielākās kristīgās konfesijas Latvijā, taču tā vēl nav akreditēta no valsts puses.


Uzņemšanas prasības

Piedalīties var ikviens, kas vēlas uzzināt vairāk par Dieva Vārdu un Viņa pasauli, kā arī par to, kā palīdzēt citiem. Apmeklēt kursu var ikviens, taču mācību līmenis un uzdevumi būs piemērotāki tiem, kas ieguvuši vidējo izglītību (vispārējās izglītības pieredzi).

 

Ja vēlaties apmeklēt kādu konkrētu kursu, neapmeklējot visu programmu, lūdzu, aizpildiet šo anketu vai rakstiet mums pa e-pastu. Lai nodrošinātu, ka visu nepieciešamo informāciju par kursu saņemat laikus, lūdzu, uzrakstiet mums vismaz 3-4 darbdienas pirms kursa sākuma. Iepazīties ar mācību grafiku varat šeit.

 

Pieteikšanās process

Pieteikšanās notiek līdz katra gada 31. augustam. 

Lūdzu, aizpildiet zemāk esošo veidlapu, klikšķinot uz “Pieteikties tagad”, un iesniedziet savu pieteikumu. Pēc saņemšanas mēs ar jums sazināsimies, lai informētu par turpmāko procesu.

 

Ja jums ir papildu jautājumi par programmu, kas nav minēti šeit, tad, lūdzu, izlasiet sadaļu ‘BUJ – Biežāk uzdotie jautājumi’ vai aizpildiet saziņas formu, lai saņemtu plašāku informāciju. 

PIETEIKTIES TAGAD

Forma saziņai