Stratēģija

Mēs augstu vērtējam teorētiskās studijas un to nozīmi mūsu domāšanas veidošanā, taču mēs atzīstam nepieciešamību doties tālāk un pielietot apgūto. Šis praktiskais uzsvars tiek attīstīts, pateicoties kalpošanā pieredzējušiem mentoriem un pasniedzējiem. Mēs esam izveidojuši labi izstrādātas mācību programmas, kuru mērķis ir uzlabot apmācāmo kalpošanas prasmes, pielietojot studēto materiālu ikdienas dzīvē. Mēs uzsveram kalpošanas prasmju praktisku pielietošanu apmācāmo uzdevumos un viņu dalībā dažādās Baznīcas programmās un praksēs.

Šī pieeja nodrošina raksturīgu stratēģiju, mums kā neformālās izglītības iestādei, kuras mērķis ir vispusīgi uzrunāt gan sirdi, gan prātu.

 

Vīzija

Apmācīt – vīriešus un sievietes ar uz Kristu centrētām teoloģiskām zināšanām, dot viņiem iespēju pielietot šīs zināšanas darbavietās, draudzēs un plašākā sabiedrībā Latvijā.

Veidot tiltus – starp dažādām baznīcām un konfesijām, izmantojot dialogu un sadarbību dažādos projektos.

Reaģēt  garīgi, jēgpilni un stratēģiski uz intelektuāliem izaicinājumiem un materiālām vajadzībām.

 

Lasīt par LBC vēsturi