Mācību veids:
  • Klātienes lekcijas un video lekcijas 
  • Prezentācijas 
  • Izdales materiāli 
  • Mentorigs
  • Kalpošana draudzē
Programma ir piemērota:

Šī programma ir piemērota draudžu vadītājiem un  visām kalpošanām, kas ir draudzē.

Mācību veids:
  • Klātienē
  • Apmācības laiks baznīcā visai draudzei
  • Mazās grupas
Mācību ilgums:

Sadarbība starp draudzi un LBC ilgst vienu gadu.

Valodas:
  • Latvian
  • Russian
Tālmācība:

Nav pieejams

Programmas mērķis

Šīs programmas mērķis ir ieraudzīt draudzi un tās kalpošanu caur Dieva Valstības prizmu. Programmas laikā tiks mācīti veidi kā pārveidot draudzi, kā uzlabot savstarpējās attiecības, kā radīt izsalkumu pēc Dieva un Viņa Vārda, kā arī – ietekmēt apkārtējo sabiedrību.

Mācību process

Šī programma ir paredzēta ikvienai draudzes kalpošanai, un tās mērķis ieraudzīt draudzi caur Dieva Valstības prizmu. Tā palīdz dalībniekiem izprast draudzes misionālo būtību un nodrošina ar nepieciešamajiem instrumentiem, lai efektīvi iesaistītos misionālā dzīvē un kalpošanā.

 

Tiks stiprinātas dažādas kalpošanas, atkarībā no draudzes vajadzībām. Ir atsevišķas programmas, kas palīdzēs apmācīt gan svētdienas skolu skolotājus, gan jauniešu vadītājus, gan sludinātājus un topošos sludinātājus, gan kalpotājus vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī misionālu sludināšanu visai draudzei. Kursu grafiks tiek veidots, apspriežoties ar draudzes vadību un izzinot tās vajadzības.

 

Draudzes locekļi ir aicināti piedalīties arī citās LBC akadēmiskajās programmās.


Mācību plāns

Misionāla ģimene un bērni – 50 akadēmiskās stundas

Dalībnieki iet cauri astoņu apmācību moduļu programmai “KidZ at Heart’s Transforming Ministry”, kur tiek pielietotas dažādas garīgās prakses, kas dod iespēju izbaudīt Dieva klātbūtni un dzirdēt  Dievu caur Svētajiem Rakstiem. Katra moduļa laikā, kas ilgst 5 stundas, dalībnieki mācīsies praktiskus veidus kā radīt atbilstošu vidi, kurā bērni var iepazīt Dievu. “KidZ at Heart’s Transforming Ministry” apmācība sagatavo ikvienu efektīvi dalīties ar Dieva Vārdu.

 

Misionāli pusaudži un jaunieši – 50 akadēmiskās stundas

Stiprai jauniešu kalpošanai ir milzīga ietekme uz vietējo draudzi un kopienu, kurā dzīvojat. Svarīgi ir saprast, ka stabila jauniešu kalpošana maina pusaudžus gan praktiskos, gan ilgstošos veidos. Jaunieši nāk pie ticības Kristum, aug attiecībās ar Viņu un veido ilgtermiņa attiecības ar Jēzu. Veselīgu jauniešu kalpošana nerodas automātiski, tā prasa mērķtiecīgu vadību un ieguldījumu.  

 

Misijas sludināšana – sadarbībā ar “Sludinātāju skolu”

Šīs programmas mērķis ir radīt izcilu kultūru sludināšanā, apgūstot jaunas prasmes, rūpīgi pārdomājot sludināšanas teoriju un praksi, kā arī stimulējot mijiedarbību ar citiem sludinātājiem.

 

Agape kopienas kalpošana senioriem – 4 akadēmiskās stundas

Šeit tiek apskatītas senioru vajadzības un piedāvāti veidi, kā šīs vajadzības piepildīt.

 

Misionāls dievkalpojums – 12 akadēmiskās stundas

Visa draudze tiek iepazīstināta ar misijas sprediķi par misijas draudzi, arī to kā lasīt misijas Bībeli un saprast Dieva Valstību. Šajā dievkalpojumā tiek runāts arī par draudzes misiju, tās stratēģijām, principiem un metodēm, palīdz izprast kristīgo ētiku, misijas mērķi un Latvijas misijas vēsturi. Draudzes locekļiem būs iespēja piedalīties praktiskā misijas darbā.


Mācību kursu izmaksas

Katrai atsevišķai programmas daļai ir savas izmaksas.

Misionālā sludināšana – notiek saistībā ar mūsu programmu “Sludinātāju skola”.

Misionāla darba vieta – notiek saistībā ar mūsu programmu “Kristietība, darbs un sabiedrība”.

*Norādītās mācību izmaksas var mainīties.

Kurss Maksa Moduļu skaits
Reģistrācijas maksa € 15.00
Misionāli bērni un ģimenes € 10.00 8 moduļi
Misijas pusaudži un jaunieši € 10.00 3 moduļi
Misionālā sludināšana € 40.00 7 moduļi
Agape kalpošana senioriem € 20.00 1 modulis
Misijas draudzes kalpošana € 20.00 Baznīcas locekļiem bez maksas
Misionāla darba vieta € 40.00 9 moduļi

Mācību noslēgums

Kad programma ir pabeigta un programmas mērķi ir sasniegti, tiek veikts izvērtējums kopā ar draudzes vadību. Draudzes locekļiem, kuri ir pabeiguši attiecīgās mācību programmas, tiek piešķirts “Sertifikāts par pabeigšanu”.

 

Latvijas Bībeles centrs ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta pieaugušo neformālās tālākizglītības iestāde. Programmu ir atzinušas lielākās kristīgās Latvijas konfesijas, taču tā vēl nav akreditēta.


Uzņemšanas prasības

Piedalīties var ikviena draudze, kas vēlas apskatīt savu draudzi caur Dieva Valstības prizmu, pārveidot draudzi, stiprināt attiecības un radīt izsalkumu pēc Dieva un Viņa Vārda, vienlaikus pārveidojot sabiedrību.

Pieteikšanās process

Pieteikties var visa gada garumā, taču starp draudzi un LBC notiek izvērstas diskusijas, lai nodrošinātu, ka tiek izvirzītas pareizas prasības un mērķi.

 

Lūdzu, aizpildiet zemāk esošo veidlapu, klikšķinot uz “Pieteikties tagad”, un iesniedziet savu pieteikumu. Pēc tā saņemšanas mēs ar jums sazināsimies, lai informētu par turpmāko procesu. 

 

Ja jums ir papildu jautājumi par programmu, kas nav minēti šeit, tad, lūdzu, izlasiet sadaļu ‘BUJ – Biežāk uzdotie jautājumi’ lapas apakšā vai aizpildiet formu saziņai, lai saņemtu plašāku informāciju.

PIETEIKTIES TAGAD

Forma saziņai