Par pasniedzēju

Pasniegtie kursi

Programmā “Teoloģija un kalpošana”

Kalpošanas pieredze

1988 – 1992

Jauniešu vadītājs Rīgas krievu Krusta baznīcā – dažādi evaņģelizācijas un misijas braucieni.
2014 – 2022

Pestīšanas svētnīcas baptistu draudzes sludinātājs

2008 – šobrīd

Latvijas Bībeles centra direktors

Publikācijas

2000.

Maģistra disertācija tika publicēta kā grāmata krievu valodā “Богословие икон, Протестантская точка зрения”, Санкт-Петербург ISBN 5745404876, “Библия для всех”, 2000. gads. Vēlāk, 2002. gadā šī grāmata tika tulkota rumāņu valodā.

2006.

Publicēts raksts “Rietumi pret Austrumiem un sekas Krievijas kristietībai” Eirāzijas teoloģiskajā žurnālā Bogoslovskije razmishleniia, 6, (2006), 69-97.

2011.

“Pārdomas par draudžu dibināšanu Latvijā”, VTR publikācijas; Verlag für Theologie und Religionswissenschaft 1. izdevums.

2012.

Doktora disertācijas “Autoritātes attīstība Krievijas Pareizticīgajā baznīcā” publicēšana. Peter Lang, Oksforda (angļu valodā); Kolokvijs, Ukraina (krievu valodā). ISBN 5-7454-0487-6