Mēs sniedzam iespēju mācīties savā tempā un savā vietā. Mūsu tālmācības moto ir – “Mācies jebkurā vietā un laikā!”, jo šāda veida izglītība ir pieejama visiem un ir elastīga.

 

Turpmāk minētās programmas ir sadalītas divās galvenajās kategorijās, un tās ir gan individuālas, gan pieejamas studijām grupās, piemēram programmas “Kristīgie pamati” un “Teoloģija un kalpošana”.

 

Bakalaura programma ir Norvēģijas Vadības un teoloģijas skolas un LBC kopīgs piedāvājums.


Kristietības pamati

Satura pasniegšana:
 • Individuāli, izmantojot sagatavotās rokasgrāmatas.

Drukātā veidā vai izmantojot e-mācības.

Programma ir piemērota:
 • Tiem, kas vēlas saprast, kas ir kristietība un ko nozīmē būt kristietim;
 • tiem, kas sper pirmos soļus kristietībā un vēlas uzzināt un iemācīties par to vairāk.
Mācību veids:
 • Individuāli
 • Mācības grupās – tikai latviešu un krievu valodās
Mācību ilgums:

Optimāli no viena līdz pusotram gadam

Valoda:
 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Programmas mērķis

Šī programma ir izveidota, lai sniegtu pamatu kristīgajā ticībā un nodrošinātu apmācāmos ar instrumentiem, kas nepieciešami, lai viņi varētu augt savās attiecībās ar Dievu. Programma sastāv no 6 kursiem latviešu un krievu valodā. Mēs organizējam kristīgo pamatu kursus sadarbībā ar “Global University” (GU).

Ja jūs protat angļu valodu, jūs varat piekļūt papildu kursiem angļu valodā, apmeklējot GU tīmekļa vietni.

 

Mācību process

Atraisiet potenciālu un uzņemieties vadošo lomu savā izglītības pieredzē, izmantojot mūsu pašmācības tālmācības programmu.

 

Mūsu materiāli ne tikai sniedz informāciju un saturu, bet arī uzdod pārdomas rosinošus jautājumus, lai pārbaudītu jūsu izpratni un veicinātu dziļāku sapratni. Jautājumi ir atrodami katras nodarbības beigās, un tie var kalpot arī kā diskusiju tēmas, mācoties kopā ar kādu cilvēku vai grupā.

 

Nodarbības ir sadalītas divās daļās. Pēc pirmās daļas apgūšanas apmācāmais tiek aicināts izpildīt šīs daļas noslēguma testu, kas atrodams grāmatas beigās.

 

Kad abi testi ir izpildīti no drukātā materiāla, apmācāmajam ir jāatsūta LBC pārstāvim divas pēdējās pārbaudes darba lapas, lai tās varētu pārbaudīt, un apmācāmais varētu saņemt vērtējumu. Apmācāmiem, kas mācās e-vidē, tests ir jāaizpilda sistēmā.

 

Ir iespējams saņemt izdrukātu rokasgrāmatu (tikai latviešu un krievu valodā) un piekļuvi E-mācību sistēmai. Tas ļauj mācīties no rokasgrāmatas un pildīt testus tiešsaistē.

 

Kursi

Tava jaunā dzīve

10 nodarbību kurss par to, ko nozīmē būt kristietim? Kas mainās, kad kļūsti par kristieti? Ko tu dari pēc tam, kad esi atbildējis uz Dieva aicinājumu un aicinājis Kristu būt par tavas dzīves Kungu un Glābēju?

 

Kad tu lūdz

7 nodarbību kurss par lūgšanas nozīmi kristīgajā dzīvē un par to, kā lūgt.

 

“Tava Bībele”

6 nodarbību kurss, kas iepazīstinās jūs ar Bībeli un palīdzēs jums to studēt, lai saprastu Dieva skatījumu uz lietām un apstākļiem.

 

“Kas ir Jēzus”

10 sesiju kurss, kas atklāj, ko Bībele caur pravietojumiem un Jauno Derību saka par Jēzu, kurš bija 100% Dievs un 100% cilvēks.

 

“Jāņa evaņģēlijs”

11 nodarbību kurss, kas palīdzēs jums padziļināti studēt vienu no četriem evaņģēlijiem, lai rastu atbildes uz garīgiem jautājumiem, stiprinātu savu ticību un labāk iepazītu Dievu un Jēzus personu. Jūs labāk sapratīsiet, kāpēc Jēzum bija jānāk uz zemes, un izprast citas ticības patiesības.

 

“Kā studēt Bībeli”

8 nodarbību kurss, kas iepazīstinās jūs ar Svēto Rakstu studēšanas metodēm. Jūs uzzināsiet, kā studēt tekstu, kā pieiet aktuālo tēmu studijām, lai labāk izprastu izlasīto, un kā iegūtās zināšanas pielietot savā ticības dzīvē.

 

Mācību izmaksas

E-apmācāmiem – € 15.00 par kursu.

Drukātas rokasgrāmatas – € 15,00 par kursu.

Norādītās mācību izmaksas var mainīties.

 

Mācību noslēgums

Ja abi testi ir sekmīgi nokārtoti, tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina programmas sekmīgu pabeigšanu.

 

Latvijas Bībeles centrs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta pieaugušo neformālā tālākizglītības iestāde. Programmu atzīst lielākās kristīgās konfesijas Latvijā, taču tā vēl nav valsts akreditēta.

 

 

Uzņemšanas prasības

Šai programmai nav nekādu prasību, ikviens var pieteikties jebkurā laikā.

 

 

Pieteikšanās process

Latviešu un krievu apmācāmajiem ir jāaizpilda zemāk esošo veidlapu un jāiesniedz pieteikums klikšķinot, uz “Pieteikties tagad”. Kad pieteikums būs saņemts, mēs sazināsimies ar jums, lai informētu par turpmāko rīcību.

 

Angļu valodā runājošiem apmācāmajiem ir jāapmeklē Global University (GU) vietne lai nokārtotu augstāk minētos kursus. 

 

Ja jums ir papildu jautājumi par programmu, kas nav minēti šeit, tad, lūdzu, izlasiet sadaļu ‘BUJ – Biežāk uzdotie jautājumi’ lapas apakšā vai aizpildiet pieprasījuma veidlapu, lai saņemtu plašāku informāciju.

PIETEIKTIES TAGAD

Teoloģija un kalpošana

Satura pasniegšana:
 • Video
 • Prezentācijas
 • Izdales materiāli
Programma ir piemērota:
 • Ikvienam, kas vēlas padziļināt savu izpratni par Dieva Vārdu, augt attiecībās ar Dievu un attīstīt dievbijīgu raksturu.
 • Tiem, kas ir iesaistīti kalpošanā: mazo grupu vadītāji, svētdienas skolu skolotāji, kapelāni, kristīgo organizāciju darbinieki utt.
Mācību veids:

Individuāli vai grupās.

Mācību ilgums:
 • Optimāli 2 – 3 gadi.
  Atkarībā no apmācāmā laika plānošanas.
Valodas:
 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu

Programmas mērķis

Šīs programmas mērķis ir sniegt vispusīgu izpratni par Bībeles grāmatām, galvenajām Bībeles doktrīnām un Baznīcas vēsturi, kā arī par praktiskajām iemaņām kalpošanā.

 

 

Mācību process

Studijas notiek e-mācību sistēmā. Apmācāmais saņem katra priekšmeta  mācību rokasgrāmatu, kas jāizlasa pirms katra kursa uzsākšanas. Tajā ir visa nepieciešamā informācija, lai apmācāmais varētu sekmīgi apgūt kursu:

 • Kursa apraksts, apjoms, novērtēšanas forma, prasības un mērķi, informācija par pasniedzēju;
 • uzdevumu apraksts;
 • mācību literatūra;
 • izdales materiāli, ja pasniedzējs tos ir nodrošinājis;
 • Mācību programma ar iknedēļas uzdevumiem;
 • Daži padomi, kā labāk mācīties un plānot tālmācību.

 

Mācību izmaksas

eMācības maksa par 1 kursu – € 45,00

Drukāts materiāls maksa par 1 kursu – € 15,00

Norādītās mācību izmaksas var mainīties.

Mācību noslēgums

Pēc programmas sekmīgas pabeigšanas apmācāmie īpašā izlaiduma ceremonijā saņem sertifikātu “Teoloģija un kalpošana”. Ja apmācāmais jau ir apguvis kādu citu LBC programmu, neskaitot “Kristīgos pamatus”, viņš saņems diplomu “Teoloģijā un kalpošanā”.

 

Latvijas Bībeles centrs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta pieaugušo neformālā tālākizglītības iestāde. Programmu atzīst lielākās kristīgās konfesijas Latvijā, taču tā vēl nav valsts akreditēta.

 

 

Uzņemšanas prasības

Uzņemšana ir atvērta ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par Dieva Vārdu un Dieva pasauli. Apmeklēt var ikviens, taču apmācības līmenis un nodarbību uzdevumi būs atbilstošāki tiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību.

 

 

Pieteikšanās process

Šai programmai nav nekādu prasību, ikviens var pieteikties jebkurā laikā.

 

Ja jums ir papildu jautājumi par programmu, kas nav minēti šeit, tad, lūdzu, izlasiet sadaļu ‘BUJ – Biežāk uzdotie jautājumi’ lapas apakšā vai aizpildiet formu saziņai, lai saņemtu plašāku informāciju.

PIETEIKTIES TAGAD

Bakalaura grāds Teoloģijā un vadībā

Satura pasniegšana:
 • Video lekcijas
 • Prezentācijas
 • Izdales materiāli
 • Mācību literatūra
Programma ir piemērota:

Tiem, kas vēlas kļūt par vadītājiem vietējās draudzēs un/vai vadītājiem organizācijās.

Mācību veids:

Individuāls

Mācību ilgums:

3 gadi

Valoda:

Angļu

Norwegian School of Leadership and Theology (Høyskolen for Ledelse og Teologi” – HLT) ir starptautiska evaņģēliska teoloģijas skola. 

HLT, sadarbojoties ar LBC, piedāvā iespēju iegūt bakalaura grādu teoloģijā un vadībā.

Šeit var izlasīt detalizētu aprakstu par bakalaura programmu HLT tīmekļa vietnē.

Programmas mērķis

Programmas galvenais mērķis ir sniegt ievadu kristīgajā teoloģijā, vēsturē un praksē, kā arī sagatavot studentus izaicinājumiem, kas saistīti ar draudzes un brīvprātīgo organizāciju vadīšanu.

Mācību process

 • Moduļu sistēma: studenti vienlaikus apgūst vienu kursu, katrs kurss aizņem 6 nedēļas.
 • Tiešsaistes video: studenti var skatīties ierakstītas video nodarbības no “HLT” studentu tīmekļa vietnes, vienlaikus sekojot kursa mācību programmai un attiecīgajai mācību literatūrai.
 • Tiešsaistes tikšanās ar pasniedzējiem: katrā kursā studenti tiešsaistē tiekas ar pasniedzēju, lai pārrunātu visus jautājumus saistībā ar pašreizējo kursu, ieskaitot esejas rakstīšanu vai kursa eksāmenu.
 • Mācību literatūra: kursa programmā ir iekļauta bibliogrāfija, ko studenti var lietot kā papildinājumu klases materiālam.
 • Piekļuve tiešsaistes teoloģiskajai bibliotēkai: studentiem būs pieeja tiešsaistes bibliotēkas krājumiem lasīšanai un eseju rakstīšanai.
 • Piekļuve LBC bibliotēkai: LBC nodrošina piekļuvi lielākajai daļai grāmatu, kas nepieciešamas katram no kursiem. Studentiem ir pieejama arī papildu lasāmviela ārpus kursa darbiem.
 • LBC studentu atbalsts: LBC nodrošina studentiem administratīvu un akadēmisku atbalstu.
 • Uz esejām balstīta vērtēšana: lielākā daļa kursu vērtēšana ir balstīta uz eseju, bet dažiem kursiem var būt arī eksāmens mājās. Kursa programma sniedz skaidrojumu par to, kāda veida vērtēšana tiks prasīta katra kursa beigās.

Mācību plāns

 • Bībele un interpretācija.
 • Kristietības vēsture un konfesionālās identitātes.
 • Dogmatika un garīgums.
 • JD ekseģēze: Papildus studijas Lūkas ev. un Pāvila vēstulēs
 • Perspektīvas par misiju –  no globāla un Vasarsvētku konfesijas skatupunkta.
 • Ievads teoloģijā
 • Saziņa un sludināšana
 • Konfliktu risināšana
 • Brīvprātīgo vadīšana un draudzes pārvalde
 • Kultūra un izmaiņas
 • Draudze un dziedināšana
 • Prakses programma
 • Pasaules reliģijas un reliģiskā izglītība
 • Sociālā analīze un ētika
 • Jaunās Derības teoloģija
 • Kristīgā iniciācija (ticība, kristība, Svētā Gara kristība)
 • Uz vērtībām balstīta pārveidojoša vadība organizācijās.
 • Uz attiecībām vērsta vadība un komandas attīstība.

Plašāku informāciju par mācību programmu un kursa aprakstu skatiet šeit.

Mācību izmaksas

Studentiem ir jāiemaksā vienreizēja LBC reģistrācijas maksa – € 60, un turpmākos divus gadus EUR 30/gadā.

Tie, kas piesakās studijām caur LBC saņem atlaidi no skolas maksas, kas ir paziņota HLT mājaslapā.

Norādītās mācību izmaksas var mainīties.

Mācību noslēgums

Lai absolvētu, studentiem jāapmeklē 75% no katra kursa (tas neattiecas uz tālmācības studentiem) un jānokārto katra eseja/eksāmens. Ja students nesekmīgi pabeidz kursu, viņš/viņa var atkārtoti kārtot eseju vai eksāmenu.

Uzņemšanas prasības

 • Vidusskolas diploms (12. klase). Izglītība pirms 2000. gada: vidusskolas sertifikāts vai  profesionālās izglītības diploms (vispārējā vidējā izglītība).
 • Izglītība pēc 2000. gada: Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts vai profesionālās vidējās izglītības diploms.
 • Valodas prasības: angļu valoda no skolas (7 gadi) VAI 1 gads studējot ārzemēs angļu valodā, VAI TOEFL sertifikāts. Studentiem bez angļu valodas kvalifikācijas ir jānokārto TOEFL eksāmens.

Uzņemšana

Notiek augusta vidū katru gadu. Konkrēts datums studentiem tiks paziņots savlaicīgi.

Akreditācija

 • Grādu ir apstiprinājusi Norvēģijas valdība, un tas ir saskaņā ar Boloņas līgumu (Boloņas līgums ir akadēmisks līgums starp Eiropas Savienības valstīm. Boloņas līguma oficiālā mājaslapa).
 • Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs ir apstiprinājis, ka HLT piešķirtie grādi ir akreditēti.

Pieteikšanās process

 1. Ikgadējais pieteikšanās periods ir no 15. decembra līdz 31. janvārim.
 2. Lūdzu, aizpildiet zemāk esošo formu un iesniedziet pieteikumu LBC. Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar jums sazināsimies un apstiprināsim turpmākās darbības.
 3. Paziņojums par uzņemšanu tiek izziņots katru pavasari. Konkrēts datums tiks norādīts savlaicīgi.

Ja jums ir papildu jautājumi, lūdzu, aizpildiet saziņas formu, lai saņemtu vairāk informācijas.


Forma saziņai