Klātienes studiju programmām

Studenti var pieteikties klātienes programmu finansiālai atlaidei, iesniedzot aizpildītu veidlapu LBC direktoram.

Tomēr, ja students neizpilda programmas prasības (vai pārtrauc mācības pirms tam), viņam/viņai ir jāsmaksā par visu programmu. 

 

Bakalaura studijas sadarbībā ar HLT

Studenti, kuri piesakās bakalaura studijām ar LBC starpniecību, jau saņem atlaides par studijām. 

 

Augstākās izglītības studijas sadarbībā ar NWU

Studentiem jāmaksā pirmā gada mācību maksa. Pēc tam viņi var pieteikties stipendijai.

Tomēr, ja students neizpilda programmas prasības, stipendija ir jāatmaksā.