Par pasniedzēju

Pasniegtie kursi

Programmā “Teoloģija un kalpošana”
  • Ievadlekcija
  • Bībeles studiju metodes
Programmā “Kristietība, darbs un sabiedrība”
  • Ievadlekcija

Kalpošanas pieredze

2022.

Misionāre Youth With A Mission (Jaunatne ar misiju).
2018. – 2022.

Pamatprogrammu centra starptautiskā komiteja, Nāciju Universitāte.
2014. – 2022.

Ziemeļeiropas vadītāju komanda, Youth With A Mission (YWAM).
1993. – 2022. Prezidents (2007-2022), viceprezidents (1994-2007), Youth With A Mission Latvia.
2017. – evaņģēlists (kopš 2020. gada septembra), lasītājs (2018-2020), Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.
2022. – vieslektors, Lutera akadēmija Latvijā.
2022. – Augstskolas zinātniskais asistents, Latvijas Universitāte, Teoloģijas fakultāte.
2022. – Akadēmiskais dekāns/direktors, Latvijas Bībeles centrs.

Publikācijas

Uzzināt par pasniedzējas publikācijām var šeit: ORCID: 0000-0001-9816-5214