Par pasniedzēju

Pasniegtie kursi

Programmā “Teoloģija un kalpošana”
  • Vecās Derības Soģu – Esteres grāmatu pārskats
  • Pravieši
  • Vispārējās Jaunās Derības vēstules
  • Teoloģijas vēsture

 

Kalpošanas pieredze

Kalpojis kā svētdienas skolas skolotājs, jauniešu mācītājs, vecākais mācītājs, misionārs, Bībeles skolas un semināra profesors, akadēmiskais dekāns, Bībeles skolas direktors, semināru vadītājs, vieslektors, viessludinātājs.