Satura pasniegšana:
  • Lekcijas klasē
  • Video lekcijas
  • E-mācību resursi
  • Rokasgrāmata
Programma ir piemērota:

Šī programma ir paredzēta visu līmeņu kristīgajiem darbiniekiem un profesionāļiem.

Mācību veids:
  • Klātienē
  • Mazās grupas
Mācību ilgums:

1 gads

Valoda:
  • Latviešu
  • Krievu
Tālmācība:

Nav pieejama

Programmas mērķis

Šīs programmas mērķis ir sniegt apmācāmajiem rīkus un zināšanas, lai viņi spētu atrast atbilstošu līdzsvaru starp ticību, darbu un ģimeni. Kursi ļaus apmācāmajiem lasīt Bībeli no darbavietas perspektīvas un palīdzēs integrēt ticību visās dzīves jomās, tostarp profesionālajā izaugsmē un attīstībā.

 

Šī programma ļauj kristīgiem darbiniekiem saprast kā viņu darbs un darbavieta ir neatņemama kalpošanas un aicinājuma sastāvdaļa. Tā ir joma, ko Dievs viņiem uzticējis, un ka viņi var veicināt kultūras un vērtību maiņu darbā, kā arī attiecību un vispārēju darbavietas pārveidi.

 

Latvijas Bībeles centrs piedāvā apmācību programmu – “Kristietība, darbs un sabiedrība” sadarbībā ar Londonas mūsdienu Kristietības institūtu – LICC.

Mācību process

Akadēmiskais grafiks ir veidots tā, lai tas būtu viegli uztverams un iekļaujošs visiem apmācāmajiem – neprecētiem, precētiem, ar bērniem, strādājošiem, kuri mācās citās mācību iestādēs vai skolās, kā arī tiem, kuri iesaistās draudzes kalpošanās.

 

Saskaņā ar studiju grafiku lekcijas notiks aptuveni reizi mēnesī sestdienās. Iepazīties ar mācību grafiku varat šeit.

 

Pēc katras lekciju dienas dalībnieki katru mēnesi tiksies studiju grupās, lai kopīgi apgūtu mācību vielu, izmantojot E-mācību sistēmu un kursa rokasgrāmatu. Lai pabeigtu šo programmu, apmācāmajiem būs jāapmeklē plānotās nodarbības, jāapmeklē studiju grupas un kursa beigās būs jāuzraksta pārdomu darbs.


Visi kursi tiek ierakstīti, lai tie, kuri nevar pievienoties attiecīgajam kursam tiešsaistē var to noskatīties, kā arī tas ir lielisks resurss, lai kursu noskatītos vēlreiz. Mācību noslēgumā apmācāmajiem ir eksāmens, kas ir noslēguma darba prezentācija.

Kursi

Kurss Kursa ilgums Detalizēta informācija
Programmas ievads 3 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Ko Bībele saka par darbu 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Garīgā attīstība 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Kristīgā identitāte, darbs un sabiedrība 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Darba vietas kultūra un vērtības 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Attiecības un sadarbība organizācijās 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Ģimene un darbs | Neprecētie un darbs 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Kristus darbā 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Kā rakstīt pārdomu darbu 8 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk
Studiju tēmas rokasgrāmatā un e-vidē 24 akadēmiskās stundas Lasīt vairāk

Mācību izmaksas

Klātienē Klausītājiem
Reģistrācijas maksa € 15.00 -
Kursa cena € 45.00 € 35.00

*Norādītās mācību izmaksas var mainīties.


Mācību noslēgums

Sekmīgi pabeidzot programmu, apmācāmie saņems sertifikātu par programmas pabeigšanu (apmācāmajiem bez iepriekšējas teoloģiskās izglītības) vai diplomu (apmācāmajiem ar iepriekšēju teoloģisko izglītību).

 

Latvijas Bībeles centrs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta pieaugušo neformālā tālākizglītības iestāde. Programmu atzīst lielākās kristīgās konfesijas Latvijā, taču tā vēl nav valsts akreditēta.


Uzņemšanas prasības

Uzņemšana ir atvērta ikvienam, kas vēlas uzzināt vairāk par Dieva vārdu un Dieva pasauli. Apmeklēt var ikviens, taču apmācības līmenis un nodarbību uzdevumi būs atbilstošāki tiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību.

 

Ja vēlaties apmeklēt kādu konkrētu kursu, neapmeklējot visu programmu, lūdzu, aizpildiet šo anketu vai rakstiet mums pa e-pastu. Lai nodrošinātu, ka visu nepieciešamo informāciju par kursu saņemat laikus, lūdzu, uzrakstiet mums vismaz 3-4 darbdienas pirms kursa sākuma.

Iepazīties ar mācību grafiku varat šeit.

 

Pieteikšanās process

Pieteikumus var iesniegt līdz katra gada 31. augustam.

Pirms macību sākuma jūs tiksiet uzaicināts uz ievadinterviju ar LBC direktoru.

 
Lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo veidlapu, nospiežot “Pieteikties tagad”, un iesniedziet savu pieteikumu. Kad pieteikums būs saņemts, mēs sazināsimies ar jums, lai informētu par turpmāko rīcību. 

 

Ja jums ir papildu jautājumi par programmu, kas nav minēti šeit, tad, lūdzu, izlasiet sadaļu ‘BUJ – Biežāk uzdotie jautājumi’ vai aizpildiet saziņas veidlapu, lai saņemtu plašāku informāciju.

PIETEIKTIES TAGAD

Forma saziņai