LBC piedāvā īstermiņa praksi/brīvprātīgo darbu uz laika periodā no 3-9 mēnešiem. Prakses laikā dalībnieki gūst iespēju iepazīt LBC kalpošanu un vadības stilu, bibliskās vērtības un komunikācijas veidus dažādās valodās (latviešu, angļu, krievu). 

 

Šī programma ne tikai sniedz praktikantiem vērtīgu mācīšanās pieredzi, bet arī palīdz LBC, kas iegūst praktikantus/brīvprātīgā darba veicējus, kuri var palīdzēt mums sasniegt mūsu mērķus. 

 

Lūdzu, ievērojiet, ka prakse/brīvprātīgais darbs ir bez samaksas un tas negarantē pieņemšanu darbā LBC.

Praktikantiem tiks uzdoti konkrēti pienākumi un atbildības dažādās LBC kalpošanās, kas varētu ietvert sekojošo (bet ne tikai):

  • Bibliotēka: palīdzība organizēšanā, kataloģizēšanā un pētniecībā;
  • Tulkošana: mutvārdu un rakstiskā tulkošana dažādās valodās;
  • IT: mūsu digitālās sistēmas un infrastruktūras uzturēšana un attīstība;
  • Sociālo tīklu menedžments: satura radīšana un uzturēšana, attiecību veidošana ar dažādiem mēdiju veidiem un influenceriem;
  • Viesmīlība: viesu uzņemšana un palīdzība pasākumos un aktivitātēs;
  • Sludinātāju skolas asistents: palīdzēt jaunajiem sludinātājiem vadīt draudzi, sludināšanas kalendāra veidošana, attiecību dibināšana;
  • PR: nozīmīgu attiecību veidošana ar skolām Latvijā un ārpus Latvijas; LBC kursu un iespēju reklāma draudzēs un citās kalpošanās Latvijā.

Šī programma ir perfekta tiem, kuri vēlas iegūt reālu darba pieredzi un sniegt savu nozīmīgo daļu LBC kalpošanā.