Satura pasniegšana:
 • Video lekcijas 
 • Prezentācijas
 • Izdales materiāli
 • Mācību literatūra
Programma ir piemērota:
 • Tiem, kas vēlas būt  draudžu vadītāji un/vai organizāciju administratori.
Mācību plāns:
 • Individuāls
Programmas ilgums:

3 gadi

Valoda:

Angļu

Tālmācība:

Tikai attālinātas studijas.

Programmas mērķis

Programmas galvenais mērķis ir sniegt ievadu kristīgajā teoloģijā, vēsturē un praksē, kā arī apmācīt studentus saskarties ar izaicinājumiem, kas saistīti ar  draudžu un brīvprātīgo organizāciju vadību.

 

“Høyskolen for Ledelse og Teologi” (HLT) ir starptautiska evaņģēliska teoloģijas skola. 

HLT, sadarbojoties ar LBC, piedāvā iespēju iegūt bakalaura grādu teoloģijā un vadībā.

Šeit var izlasīt detalizētu aprakstu par programmu HLT mājaslapā. 

Mācību process

 • Moduļu sistēma: studenti vienlaikus apgūst vienu kursu, katrs kurss aizņem 6 nedēļas.
 • Tiešsaistes video: studenti var skatīties ierakstītas video nodarbības no “HLT” studentu tīmekļa vietnes, vienlaikus sekojot kursa mācību programmai un attiecīgajai mācību literatūrai. 
 • Tiešsaistes tikšanās ar pasniedzējiem: katrā kursā studenti tiešsaistē tiekas ar pasniedzēju, lai pārrunātu visus jautājumus saistībā ar pašreizējo kursu, ieskaitot esejas rakstīšanu vai kursa eksāmenu.
 • Mācību literatūra: kursa programmā ir iekļauta bibliogrāfija, ko studenti var lietot kā papildinājumu klases materiālam.
 • Piekļuve tiešsaistes teoloģiskajai bibliotēkai: studentiem būs pieeja tiešsaistes bibliotēkas krājumiem lasīšanai un eseju rakstīšanai.
 • Piekļuve LBC bibliotēkai: LBC nodrošina piekļuvi lielākajai daļai grāmatu, kas nepieciešamas katram no kursiem. Studentiem ir pieejama arī papildu lasāmviela ārpus kursa darbiem.
 • LBC studentu atbalsts: LBC nodrošina studentiem administratīvu un akadēmisku atbalstu.
 • Uz esejām balstīta vērtēšana: lielākā daļa kursu vērtēšana ir balstīta uz eseju, bet dažiem kursiem var būt arī eksāmens mājās. Kursa programma sniedz skaidrojumu par to, kāda veida vērtēšana tiks prasīta katra kursa beigās.

Mācību plāns

 • Bībele un interpretācija.
 • Kristietības vēsture un konfesionālās identitātes.
 • Dogmatika un garīgums.
 • JD ekseģēze: Papildus studijas Lūkas ev. un Pāvila vēstulēs
 • Perspektīvas par misiju –  no globāla un Vasarsvētku konfesijas skatupunkta.
 • Ievads teoloģijā
 • Saziņa un sludināšana
 • Konfliktu risināšana
 • Brīvprātīgo vadīšana un draudzes pārvalde
 • Kultūra un izmaiņas
 • Draudze un dziedināšana
 • Prakses programma
 • Pasaules reliģijas un reliģiskā izglītība
 • Sociālā analīze un ētika
 • Jaunās Derības teoloģija
 • Kristīgā iniciācija (ticība, kristība, Svētā Gara kristība)
 • Uz vērtībām balstīta pārveidojoša vadība organizācijās.
 • Uz attiecībām vērsta vadība un komandas attīstība.

 

Plašāku informāciju par mācību programmu un kursa aprakstu skatiet šeit.


Mācību izmaksas

Studentiem ir jāiemaksā vienreizēja LBC reģistrācijas maksa – € 60, un turpmākos divus gadus EUR 30/gadā.

Tie, kas piesakās studijām caur LBC saņem atlaidi no skolas maksas, kas ir paziņota HLT mājaslapā.

 

*Norādītās mācību izmaksas var mainīties.


Mācību noslēgums

Lai absolvētu, studentiem jāapmeklē 75% no katra kursa (tas neattiecas uz tālmācības studentiem) un jānokārto katra eseja/eksāmens. Ja students nesekmīgi pabeidz kursu, viņš var atkārtoti kārtot eseju vai eksāmenu.


Uzņemšanas prasības

 • Vidusskolas diploms (12. klase). Izglītība pirms 2000. gada: vidusskolas sertifikāts vai  profesionālās izglītības diploms (vispārējā vidējā izglītība).
 • Izglītība pēc 2000. gada: Vispārējās vidējās izglītības sertifikāts vai profesionālās vidējās izglītības diploms.
 • Valodas prasības: angļu valoda no skolas (7 gadi) VAI 1 gads studējot ārzemēs angļu valodā, VAI TOEFL sertifikāts. Studentiem bez angļu valodas kvalifikācijas ir jānokārto TOEFL eksāmens.

Uzņemšana

Notiek augusta vidū katru gadu. Konkrēts datums studentiem tiks paziņots savlaicīgi.

 

Akreditācija

 • Grādu ir apstiprinājusi Norvēģijas valdība, un tas ir saskaņā ar Boloņas līgumu (Boloņas līgums ir akadēmisks līgums starp Eiropas Savienības valstīm. Boloņas līguma oficiālā mājaslapa).
 • Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs ir apstiprinājis, ka HLT piešķirtie grādi ir akreditēti.

Pieteikšanās process

 1. Ikgadējais pieteikšanās periods ir no 15. decembra līdz 1. aprīlim.
 2. Lūdzu, aizpildiet zemāk esošo formu un iesniedziet pieteikumu LBC. Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar jums sazināsimies un apstiprināsim turpmākās darbības.
 3. Paziņojums par uzņemšanu tiek izziņots katru pavasari. Konkrēts datums tiks norādīts savlaicīgi.

Ja jums ir papildu jautājumi, lūdzu, aizpildiet saziņas formu un mēs ar jums sazināsimies sniedzot izsmeļošu atbildi.


Pieteikšanās un saziņas forma