Par pasniedzēju

Pasniegtie kursi

Programmā “Teoloģija un kalpošana”
 • Jaunās Derības teoloģija
 • Bībeles interpretācija
 • Apustuļu darbu interpretācija
 • Apoloģētika
 • Doktrīnas
 • Evanģēliju un Apustuļu darbu apskats
 • Vispārējo vēstuļu apskats
 • Pāvila vēstuļu apskats
 • Akadēmiskā rakstīšana
Programmā “Kristietība, darbs un sabiedrība”
 • Garīgā attīstība
 • Ko Bībele saka par darbu
 • Misija un starpkultūru sadarbība
 • Akadēmiskā rakstīšana
Programmā “Sludinātaju skola”
 • Apoloģētika sludināšanā
 • Dieva vārda sludināšana
 • Praktiski padomi sludināšanā
 • Sludināšana īpašos gadījumos
 • Akadēmiskā rakstīšana

 

Kalpošanas pieredze

2015. – pašlaik

Starptautiskās draudzes “Communitas” dibinātājs un mācītājs.

Misionārs Missionary with Greater Europe Mission, Latvijas lauka vadītājs.