Semināra mērķis

Iepazīstināt, pēc iespējas plašāku Latvijas draudžu vadītāju un kalpotāju loku, ar topošo padziļināto programmu “Bibliskās padomdošanas kurss”, kas notiks sadarbībā ar OIC un LBC. Šis kurss ir paredzēts kā turpinājums LBC programmai “Ievads draudzes padomdošanā” un tā sākums ir paredzēts nākošajā gadā.

Lekciju apraksts

1. Katra ticīgā mērķis un aicinājums

Apraksts: Šajā lekcijā mēs apskatīsim, ko Dieva Vārds saka par katra ticīgā mērķi un aicinājumu – pagodināt Dievu! Tā var būt problēma mūsu grēcīgās sirds dēļ (Jeremijas 17:9). Tā kā mūsu sirds ir vērsta uz savtīgām vēlmēm, mēs ne vienmēr izdarām taisnīgas izvēles un galu galā grēkojam pret Dievu un citiem.

Šī lekcija noslēgsies, aplūkojot vienīgo cerību, kas mums kā ticīgajiem ir – Dieva Vārda patiesību.

 

2. Lielākā balva ticīgā dzīvē

Apraksts: Pārbaudījumi un ciešanas ir divas lietas, no kurām lielākā daļa cilvēku vēlas izvairīties par katru cenu. Tomēr Dievs lieto mūsu pārbaudījumus un ciešanas, lai veidotu mūs Sava Dēla Jēzus Kristus tēla līdzībā (Rom.8:28-29). Šajā lekcijā mēs pievērsīsimies pārbaudījumu un ciešanu būtībai, to dažādībai, kā arī Dieva mērķim un norādījumiem, ejot cauri apstākļiem vai palīdzot citiem. Mēs mācīsimies, ka “Problēma nav problēma. Problēma ir sirds.”

 

3. Risinājuma atrašana reālās problēmās

Apraksts: Dievs izmanto pārbaudījumus un ciešanas, lai mūs pielāgotu Jēzus Kristus tēlam. Lielākajai daļai ticīgo ir konfesionāla izpratne par šo mērķi. Bet, kad rodas apstākļi, šie ticīgie nespēj īstenot Dieva mērķi. Tā kā pastāv plaisa starp viņu konfesionālo un funkcionālo teoloģiju (t.i., “izdzīvo to, kam tu tici”), draudzēs ir ļoti nepieciešams sniegt individuālu biblisku dvēseļkopšanu jeb biblisko padomdošanu. Šajā lekcijā tiks runāts par bibliskās padomdošanas (dvēseļkopšanas) augstāko mērķi, kas ietver ticīgā sirds novērtēšanu, izmantojot bibliskās padomdošanas galvenos elementus. Noslēgumā mēs pārskatīsim sešas galvenās bibliskās prakses, kas ir būtiskas dvēseļkopšanai.

4. Overseas Instruction in Counseling (OIC) un Bibliskās padomdošanas kurss (BPK)

Apraksts: Daudzi mācītāji un draudžu vadītāji visā pasaulē redz vajadzību, bet viņiem nav apmācības, lai palīdzētu šiem grūtībās nonākušajiem ticīgajiem. OIC tika dibināta 2006. gadā, lai stiprinātu draudzes visā pasaulē bibliskajā padomdošanā (dvēseļkopšanā). Bibliskā padomdošana ir kalpošana, lai vienkārši un pazemīgi pielietotu Bībeles patiesības dzīves izaicinājumiem. Šajā lekcijā mēs uzzināsim par OIC Bibliskās padomdošanas kursu un to, kā tas var palīdzēt mācītājiem, draudžu vadītājiem un citiem draudzes locekļiem efektīvi lietot Dieva Vārdu, lai palīdzētu citiem ticīgajiem pagodināt Dievu pārbaudījumu un ciešanu vidū. Mēs arī dalīsimies ar to, kā nacionālās baznīcas var izveidot savu Bībeles konsultāciju sertifikācijas organizāciju, kas ir specifiska kultūrai.

Par lektoru

Par semināra norisi

Reģistrācija semināram ir obligāta līdz 25. oktobrim (ieskaitot)!

 

Dienas kārtība

10:00 – 11:00

1. Katra ticīgā mērķis un aicinājums

 

11:00 – 11.15

Kafijas pauze

 

11:15 – 12:15

2. Lielākā balva ticīgā dzīvē

 

12:15 – 13:15

Pusdienu pārtraukums (dalībnieki parūpējās paši)

 

13:15 – 14:15

3. Risinājuma atrašana reālās problēmās

 

14:15 – 14:30

Kafijas pauze

 

14:30 – 15:30

Overseas Instruction in Counseling (OIC) un Bibliskās padomdošanas kurss (BPK)

 

Norise

Seminārs norisināsies šī gada 28.oktobrī, Latvijas Bībeles Centra 2. stāva auditorijā, Rīgā, Krāslavas ielā 27.

Divas kafijas pauzes un cepumi ir iekļauti semināra dalības maksā. Pusdienas nav iekļautas semināra dalības maksā, dalībniekiem būs jāparūpējas par šo pašiem. LBC telpās ir pieejama mikroviļņu krāsns un ledusskapis.

 

 

Apmaksa

Dalības maksa 1 personai – € 10

Maksa par semināru iekļauj kafijas pauzes ar cepumiem.

Lūgums maksu par semināru veikt semināra dienā, klātesot, skaidrā naudā.

Visi mīļi aicināti!
Būsim pateicīgi par šīs informācijas nodošanu citiem.
Reģistrēties