Svētajos rakstos balstītas mācības ikvienam!

 

Mēs atrodamies pašā Latvijas sirdī un esam gan garīgās izaugsmes, gan mācību centrs. 

Mūsu mērķis ir palīdzēt Jums pieaugt ticībā un padziļināt zināšanas par Bībeli.

Mēs aicinām Jūs mācīties kopā ar mums!

 

Ritiniet lejup un atrodiet sev piemērotāko mācību programmu.

Kristietības pamati

Satura pasniegšana:
 • Individuāli, izmantojot sagatavotās rokasgrāmatas.
 • Drukātā veidā vai e-mācībā.
Programma ir piemērota:
 • Tiem, kas vēlas saprast, kas ir kristietība un ko nozīmē būt kristietim;
 • tiem, kas sper pirmos soļus kristietībā un vēlas uzzināt un iemācīties par to vairāk.
Mācību veids:
 • Individuāli
 • Mācības grupās – tikai latviešu un krievu valodās
Mācību ilgums:

Optimāli no viena līdz pusotram gadam

Valodas:
 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
Tālmācība:

Tikai tālmācībā

Šī ir visaptveroša programma, kas paredzēta jaunajiem kristiešiem un tiem, kas tikai iepazīst Dievu. Programmā ir 6 kursi, katrs no tiem veltīts citam kristīgās ticības aspektam. 

 

Šī programma ir izveidota, lai sniegtu pamatu kristīgajā ticībā un nodrošinātu dalībniekus ar instrumentiem, kas nepieciešami, lai viņi varētu augt savās attiecībās ar Dievu.

Lasīt vairāk

Teoloģija un kalpošana

Satura pasniegšana:
 • Lekcijas klasē un video lekcijas
 • Prezentācijas
 • Izdales materiāli
 • Mentorings
Programma ir piemērota:
 • Ikvienam, kas vēlas padziļināt savu izpratni par Dieva Vārdu, augt attiecībās ar Dievu un attīstīt dievbijīgu raksturu. 
 • Tiem, kas ir iesaistīti kalpošanā: mazo grupu vadītāji, svētdienas skolu skolotāji, kapelāni, kristīgo organizāciju darbinieki utt.
 • Klausītāji var arī apmeklēt šo programmu.
Mācību veids:
 • Klātienē klasē
 • Individuālas studijas
 • Mazās grupas
Mācību ilgums:

2 gadi

Valodas:
 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
Tālmācība:
 • Tālmācība ar individuāli pielāgotu plānu, optimāli 2 gadu laikā.
 • Mazās grupas; grupas dalībnieki vienojas par tikšanās biežumu.

Šī ir visaptveroša programma, kas paredzēta ikvienam, kurš vēlas padziļināt savu izpratni par Dieva Vārdu un attīstīt dievbijīgu raksturu. Šīs programmas kursi piedāvā vispārēju pārskatu par visām Bībeles grāmatām un mācību teoloģijā. Tā ir ideāli piemērota tiem, kas iesaistīti kalpošanā, piemēram, mazo grupu vadītājiem, svētdienas skolu skolotājiem, kapelāniem un kristīgo organizāciju darbiniekiem.

Lasīt vairāk

Kristietība, darbs un sabiedrība

Satura pasniegšana:
 • Lekcijas klasē
 • Video lekcijas
 • E-mācību resursi
 • Rokasgrāmata
Programma ir piemērota:
 • Šī programma ir paredzēta visu līmeņu kristīgajiem darbiniekiem un profesionāļiem.
Mācību veids:
 • Mācības klasē
 • Mazās grupas
Mācību ilgums:

1 gads

Valodas:
 • Latviešu 
 • Krievu
Tālmācība:

Nav pieejama

Šīs programmas mērķis ir sniegt kristīgiem darbiniekiem – gan jauniem, gan nobriedušiem, gan Dieva meklētājiem – Bībelisku izpratni par to, ka viņu darbs un darbavieta ir svarīga Dieva uzticētās kalpošanas daļa. Tās mērķis ir veicināt pārmaiņas darba kultūras un vērtību, attiecību un vispārējas pārveidošanas jomā.

Lasīt vairāk

Ievads draudzes padomdošanā

Satura pasniegšana:
 • Lekcijas un diskusiju grupas tiešsaistē
 • Video lekcijas
 • Prezentācijas
 • Izdales materiāli
Programma ir piemērota:

Šī ievadprogramma ir paredzēta ikvienam draudzes loceklim, kurš vēlas palīdzēt citiem padomdošanas jomā. Tas nav profesionālās padomdošanas kurss, bet gan vērsts uz to, lai dalībniekiem sniegtu prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas kalpošanai citiem draudzē un ārpus tās.

Mācību veids:
 • Mācības klasē
 • Individuālas mācības
 • Mazās grupas
Study length:
 • 1 gads / 64 akadēmiskās stundas
Valoda:
 • Latviešu
 • Krievu
Tālmācība:

Mācības notiek tiešsaistē, tomēr apmācāmajiem ir jāpiedalās nodarbībās, jo mācību procesā ietilpst arī diskusiju grupas tiešsaistes nodarbību laikā.

Apmācāmie piedalās tiešsaistē, tomēr viņiem ir jāpiedalās nodarbībās, jo klātienes nodarbību laikā mācības notiek arī diskusiju grupās.

Šī ievadprogramma ir paredzēta ikvienam draudzes loceklim, kurš vēlas palīdzēt citiem padomdošanas jomā. Šis nav profesionālās padomdošanas/konsultēšanas kurss, bet gan vērsts uz to, lai dalībniekiem sniegtu prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas kalpošanai citiem draudzē un ārpus tās. Programmas mērķis ir sniegt dalībniekiem nepieciešamās prasmes un zināšanas, iekļaujot Bībeles principus un efektīvas padomdošanas metodes.

Lasīt vairāk

Sludinātāju skola

Satura pasniegšana:
 • Lekcijas klasē – viena nedēļas nogale aptuveni reizi trijos mēnešos.
 • Mazo grupu tikšanās vienu reizi mēnesī ar dotiem uzdevumiem.
Programma ir piemērota:
 • Sludinātājiem un mācītājiem.
 • Draudžu vadītājiem, kuriem ir potenciāls sludināšanā. 
 • Klausītāji var arī apmeklēt šo programmu.
Mācību veids:

Individuālas studijas un darbs grupās.

Mācību ilgums:

2 gadi

Valodas:
 • Latviešu
 • Angļu
 • Krievu
Tālmācība:

Nav pieejama

Šī programma ir piemērota sludinātājiem un mācītājiem, kā arī draudžu vadītājiem ar potenciālu sludināšanas jomā. Tā nodrošina apmācību un pilnveidi sludināšanas prasmēs, tehnikās un stratēģijās, lai palīdzētu dalībniekiem kļūt par efektīvākiem Dieva Vārda sludinātājiem. Programmas mērķis ir vairot sludināšanas pārliecību, skaidrību, ietekmi un palīdzēt kļūt efektīvākiem savā kalpošanas darbā.

Lasīt vairāk

Forma saziņai