Satura pasniegšana:
  • Individuāli, izmantojot sagatavotās rokasgrāmatas.
  • Drukātā veidā vai e-mācībā.
Programma ir piemērota:
  • Tiem, kas vēlas saprast, kas ir kristietība un ko nozīmē būt kristietim; 
  • tiem, kas sper pirmos soļus kristietībā un vēlas uzzināt un iemācīties par to vairāk.
Mācību veids:
  • Individuāli
  • Mācības grupās – tikai latviešu un krievu valodās
Mācību ilgums:

Optimāli no viena līdz pusotram gadam

Valodas:
  • Latviešu
  • Angļu
  • Krievu

 

Tālmācība:

Tikai tālmācībā 

Programmas mērķis

Šī programma ir izveidota, lai sniegtu ieskatu kristīgajā ticībā un nodrošinātu apmācāmos ar darbarīkiem, kas nepieciešami, lai viņi varētu augt savās attiecībās ar Dievu.

Mācību process

 

Atraisiet savu potenciālu un uzņemieties vadošo lomu savā izglītības pieredzē, izmantojot mūsu pašmācības tālmācības programmu. 

Mūsu materiāli ne tikai sniedz informāciju un saturu, bet arī uzdod pārdomas rosinošus jautājumus, lai pārbaudītu jūsu izpratni un veicinātu dziļāku sapratni. Jautājumi ir atrodami katras nodarbības beigās, un tie var kalpot arī kā diskusiju tēmas, mācoties kopā ar kādu cilvēku vai grupā. 

Nodarbības ir sadalītas divās daļās. Pēc pirmās daļas apgūšanas apmācāmais tiek aicināts izpildīt šīs daļas noslēguma testu, kas atrodams grāmatas beigās.

 

Kad pabeigti abi testi, apmācāmais, kas materiālu apgūst no drukātā materiāla, ir jāaizpilda un jāatsūta grāmatas pēdējās divas lapas, lai tās varētu pārbaudīt un apmācāmais – saņemt rezultātu. Apmācāmajiem, kas mācās eMācību sistēmā, tests jāaizpilda sistēmā.

 

Ir iespējams saņemt izdrukātu rokasgrāmatu (tikai latviešu un krievu valodā) un piekļuvi E-mācību sistēmai. Tas ļauj mācīties no rokasgrāmatas un pildīt testus tiešsaistē.


Kursi

Tava jaunā dzīve

10 nodarbību kurss par to, ko nozīmē būt kristietim? Kas mainās, kad kļūstat par kristieti? Ko jūs darāt pēc tam, kad esat atbildējis uz Dieva aicinājumu un aicinājis Kristu būt par jūsu dzīves Kungu un Glābēju?

 

Kad tu lūdz

7 nodarbību kurss par lūgšanas nozīmi kristīgajā dzīvē un par to, kā lūgt Dievu. 

 

“Tava Bībele”

6 nodarbību kurss, kas iepazīstinās jūs ar Bībeli un palīdzēs jums to studēt, lai saprastu Dieva skatījumu uz lietām un apstākļiem.

 

“Kas ir Jēzus”

10 nodarbību kurss, kas atklāj, ko Bībele caur pravietojumiem un Jauno Derību saka par Jēzu, kurš bija 100% Dievs un 100% cilvēks. 

 

“Jāņa Evaņģēlijs”

11 nodarbību kurss, kas palīdzēs jums padziļināti studēt vienu no četriem evaņģēlijiem, lai rastu atbildes uz garīgiem jautājumiem, stiprinātu savu ticību un labāk iepazītu Dievu un Jēzus personu. Jūs labāk sapratīsiet, kāpēc Jēzum bija jānāk uz zemes, un izprast citas ticības patiesības.

 

“Kā studēt Bībeli”

8 nodarbību kurss, kas iepazīstinās jūs ar Svēto Rakstu studēšanas metodēm. Jūs uzzināsiet, kā studēt tekstu, kā pieiet aktuālo tēmu studijām, lai labāk izprastu izlasīto, un kā iegūtās zināšanas pielietot savā ticības dzīvē.


Mācību izmaksas

Apmācāmajiem e-vidē – € 15,00 / par kursu.

Drukāts materiāls – € 15,00 / par kursu.

 

*Norādītās mācību izmaksas var mainīties.


Mācību noslēgums

 

Ja testi ir sekmīgi nokārtoti, tiek izsniegts sertifikāts, kas apliecina programmas sekmīgu pabeigšanu. 

  

Latvijas Bībeles centrs ir LR Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta pieaugušo neformālā tālākizglītības iestāde. Programmu atzīst lielākās kristīgās konfesijas Latvijā, taču tā vēl nav valsts akreditēta.


Uzņemšanas prasības

Šai programmai nav nekādu prasību, ikviens var pieteikties jebkurā laikā.

 

Pieteikšanās process

Latviešu un krievu apmācāmajiem: lūdzu, aizpildiet zemāk esošo veidlapu, klikšķinot uz “Pieteikties tagad”, un iesniedziet savu pieteikumu. Kad pieteikums būs saņemts, mēs sazināsimies ar jums, lai informētu par turpmāko rīcību. 

Angļu valodā runājošiem: LBC nodrošina šos kursus sadarbībā ar Global University (GU). Lai pabeigtu Kristietības pamatu kursus angļu valodā, lūdzu, apmeklējiet GU tīmekļa vietni.

 

Ja jums ir papildu jautājumi par programmu, kas nav minēti šeit, tad, lūdzu, izlasiet sadaļu ‘BUJ – Biežāk uzdotie jautājumi’ lapas apakšā vai aizpildiet pieprasījuma veidlapu, lai saņemtu plašāku informāciju. 

PIETEIKTIES TAGAD

Forma saziņai