Kristietības pamati

Šī tālmācības programma ir veidota tā, lai sniegtu pamatus kristīgajā ticībā un nodrošinātu dalībniekus ar instrumentiem, kas nepieciešami, lai viņi varētu augt savās attiecībās ar Dievu.

 

Pieteikties mācībām var jebkurā laikā.

 

Lai uzzinātu vairāk par tālmācības studiju programmu Kristietības pamati, lūdzu, spiediet šeit.

Pieteikties

Teoloģija un kalpošana

Šī klātienes un tālmācības programma ir veidota, lai padziļinātu izpratni par Dieva Vārdu. Tās mērķis ir sniegt vispusīgu izpratni par Bībeles grāmatām, doktrīnām un Baznīcas vēsturi, kā arī lai pilnveidotu kalpošanai nepieciešamās praktiskās iemaņas. Piemērota ikvienam, jo īpaši tiem, kas kalpo draudzēs.

 

Klausītāji arī var apmeklēt šo programmu. Lai apmeklētu atsevišķu kursu, neapmeklējot visu programmu, lūdzu, aizpildiet šo anketu.

 

Ja vēlaties pieteikties Teoloģijas un kalpošanas tālmācības programmai, lūdzu, spiediet šeit.

 

Pieteikumus var iesniegt līdz katra gada 31. augustam.

 

Lai uzzinātu vairāk par klātienes studiju programmu, lūdzu, spiediet šeit.

Lai uzzinātu vairāk par tālmācības studiju programmu, lūdzu, spiediet šeit.

Pieteikties

Sludinātāju skola

Šī klātienes programma ir īpaši izstrādāta tiem, kuriem ir potenciāls sludināšanā, piemēram, mācītājiem un draudžu vadītājiem. Tās mērķis ir atraisīt un veidot to cilvēku potenciālu, kuri vēlas kļūt par izciliem runātājiem un Dieva Vārda sludinātājiem.

 

Klausītāji arī var apmeklēt šo programmu. Lai apmeklētu atsevišķu kursu, neapmeklējot visu programmu, lūdzu, aizpildiet šo anketu.

 

Pieteikumus var iesniegt līdz katra gada 31. augustam.

 

Lai uzzinātu vairāk par sludinātāju skolas programmu, lūdzu, spiediet šeit.

Pieteikties

Kristietība, darbs un sabiedrība

Šī klātienes programma aptver dažādas tēmas un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas kristīgajiem darbiniekiem. Tā ir rūpīgi izstrādāta, lai piepildītu visu profesionālo līmeņu daudzveidīgās vajadzības, nodrošinot viņus ar tādām zināšanām, rīkiem un stratēģijām, lai viņi spētu orientēties sarežģītajās jomās un pozitīvi ietekmēt viņu darba kopienas.

 

Klausītāji arī var apmeklēt šo programmu. Lai apmeklētu atsevišķu kursu, neapmeklējot visu programmu, lūdzu, aizpildiet šo anketu.

 

Pieteikumus var iesniegt līdz katra gada 31. augustam.

 

Lai uzzinātu vairāk par studiju programmu Kristietība, darbs un sabiedrība, lūdzu, spiediet šeit.

Pieteikties

Ievads draudzes padomdošanā

Šī tiešsaistes ievadprogramma ir paredzēta ikvienam, kurš ir iesaistīts draudzes kalpošanā un vēlas palīdzēt citiem padomdošanas jomā. Šo programmu pasniedz profesionāli padomdevēji, tā sniedz tās dalībniekiem nepieciešamās zināšanas un prasmes kalpošanai draudzē un ārpus tās, lai padomdošanā tiktu pielietoti bibliski principi un labākā prakse.

 

Klausītāji arī var apmeklēt šo programmu. Lai apmeklētu atsevišķu kursu, neapmeklējot visu programmu, lūdzu, aizpildiet šo anketu.

 

Pieteikumus var iesniegt līdz katra gada 31. augustam.

 

Lai uzzinātu vairāk par studiju programmu Ievads draudzes padomdošanā, lūdzu, spiediet šeit.

Pieteikties

Misionālas draudzes studijas

Šīs programmas mērķis ir ieraudzīt draudzi un tās kalpošanu caur Dieva Valstības prizmu un mācīt veidus, kā pārveidot draudzi Kristus līdzībā. Programma ir vērsta uz draudzes pārveidošanu, attiecību uzlabošanu, slāpju radīšanu pēc Dieva un Viņa Vārda, kā arī – ietekmi uz sabiedrību. Tā palīdz dalībniekiem izprast draudzes misionālo būtību un nodrošināt viņus ar nepieciešamajiem instrumentiem, lai efektīvi iesaistītos misionālā dzīvē un kalpošanā.

 

Pieteikties šai draudzes programmai var visa gada garumā.

 

Lai uzzinātu vairāk par studiju programmu Misionālas draudzes studijas, lūdzu, spiediet šeit.

Pieteikties

Bakalaura programma

Šī akreditētā tālmācības programma palīdz apgūt teoloģiskos priekšmetus sistematizētā veidā un sagatavoties kalpošanai un vadībai draudzē un sabiedrībā. Bakalaura grāds teoloģijā un vadībā, sadarbībā ar Norvēģijas Vadības un teoloģijas augstskolu.

 

Ikgadējais pieteikšanās periods ir no 15. decembra līdz 1. aprīlim.

 

Lai uzzinātu vairāk par Teoloģijas un vadības bakalaura programmu, lūdzu, spiediet šeit.

Pieteikties

Maģistrantrūra un doktrantūra

Šīs akreditētās, uz pētījumiem balstītās maģistra un doktora studijas ir paredzētas tiem, kas vēlas atrast patiesību dažādos teoloģiskos aspektos, padziļināt savu izpratni par Bībeli un augt attiecībās ar Dievu. Šīs teoloģijas programmas ir pieejamas sadarbībā ar Ziemeļrietumu universtitāti Dienvidāfrikā.

 

Lai iestātos nākamajā mācību gadā, pieteikumi jāiesniedz no 1. jūlija līdz 31. decembrim.

 

Lai uzzinātu vairāk par maģistratūras un doktorantūras studijām, lūdzu, spiediet šeit.

Pieteikties