Ir iespējama kredītpunktu pārnese no iepriekšējās izglītības iestādes. Lai to veiktu, ir  jāiesniedz iepriekšējo studiju kursu sekmju izraksts akadēmiskā dekāna izvērtēšanai.

 

Latvijas Bībeles centrs ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā reģistrēta pieaugušo neformālās tālākizglītības iestāde. Mūsu programmas ir lielāko Latvijas kristīgo konfesiju atzītas, taču vēl nav akreditētas no valsts puses.